• Türk Dilleri Altay Dilleri Ailesi 'ne aittir. En çok konuşulan Türk Dili Türkiye Türkçesi' dir. Türk Dillerini diğer dil ailelerinden farklı kılan önemli bir özelliği konuşanların uzun süre göçebe olarak yaşamışlığı ve buna bağlı olarak bu dillerin sürekli birbirlerinden etkilenmiş olmalarıdır.
 • Diller
  Tümce yapısı
  Türkçe
  Çocuklar okulda dilimizi Latin alfabesi ile yazar.
  Gagavuzca
  Uşaklar şkolada / okulda dilimizi latin alfavitindä yazêr.
  Azerice
  Uşaqlar məktəbdə dilimizi latın əlifbası ilə yazır.
  Türkmence
  Çagalar mekdepde dilimizi latyn elipbiýi bile(n) ýazýar.
  Özbekçe
  Bolalar maktabda tilimizni latin alifbosi bilan / ila yozadi.
  Uygurca
  Balilar mektepte tilimizni latin elipbesi bilen yazidu.
  Kazakça
  Balalar mektepte tilimizdi latin alipbesi menen jazadı.
  Kırgızca
  Baldar mektepte tilibizdi latın alfaviti menen jazat.
  Tatarca
  Balalar mäktäptä telebezne latin älifbası belän yaza.
  Başkurtça
  Balalar mäktäptä telebeźźe latin älifbahı (alfavitı) menän yaźa.
  Tuvaca
  Uruglar surguulda dılıvıstı Latın alfavidi-bile bijiirler.
  Sıbırca
  Pallar mâktâptâ telebesne latin âlîppâ mân jasatlar.